Søndagskolen i Filadelfia er for barn i alle aldre, vi har søndagskole alle søndager som det er møte klokka 11.

Trivsel, vennskap, sang, fantastiske ledere for begge grupper og samling med Jesus i sentrum hver gang. Velkommen til våre samlinger.