Dette tror vi

Bibelen er Guds ufeilbarlige ord. (2.Tim.3:16, John 17:17)

På en treenig Gud: Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. (1:Mos.1:26, Matt 28:19)

At Jesus Kristus, Guds sønn, er eneste veien til frelse og evig liv. Vi tror mennesker blir frelst ved å tro i sitt hjerte at Gud har oppreist Han fra de døde og bekjenne(si ut) med sin munn at Jesus er Herre. (Rom 10:1-10, John 1:12. Ef. 2:28)

De som har kommet til tro på Jesus skal døpes i vann med full neddykkelse. Dåpen er en lydighetshandling mot Jesu befaling. (Mark.16:16, Kol.3:9-10, Rom 10:9)

At alle kristne skal tilhøre en lokal menighet. Her skal de undervises og trenes til tjeneste: å vinne mennesker for Gud. (Mark 16:15-20, Matt 2:19, Hebr.10:25, Ef.4:11-19)

At nattverden/brødsbrytelsen skal være et minnemåltid om Jesu død og oppstandelse. Denne er en naturlig del av det kristne fellesskapet. (1.Kor. 11:23-29)

At alle kristne kan oppleve en overnaturlig kraft ved Den Hellige Ånd og tale i tunger. (Matt. 3:11)

At alle kristne er kalt til å leve et liv med Jesus og bli mer lik Han. (Gal 5:22)

At Gud helbreder i dag, på samme måte som i evangeliene og Apostlenes Gjerninger. Derfor praktiserer vi bønn for syke. (Hebr.13:8)

At Jesus kommer tilbake for å hente de troende til himmelen, hvor vi skal leve et evig liv med Ham. (1.Tess.4:1-17, Åp. 20 og 21