Smågrupper


Smågrupper er et tilbud for de som ønsker å ha et lite fellesskap å dele livet med. Hver gruppe består av 6 -12 personer og treffes hver andre uke. Her spiser vi, ber sammen og samtaler om Gud og livet.

I smågruppene er det lettere å åpne seg og dele ting en har på hjertet. Det er også lettere å være frimodig med nådegaver som Gud har gitt deg.

  • Bønn
  • Relasjoner
  • Ord

Vi bygger bro gjennom bønn, relasjon og ord. Be for dem du har i livet ditt, og som du ønsker skal komme til tro på Jesus.

Tilbedelse – menneske til Gud
Guds Ord – Gud til menneske
Fellesskapet – menneske til menneske
Oppdraget – mennesket til verden

Samlingene har fokus på tilbedelse, Guds Ord, fellesskap og oppdraget.