Kongo

Nyamwatomwa er innfødt misjonær som driver stort evangeliserende arbeid i fengsel i Bukavu.

Vi støtter også Pinsemisjon Bistand der personer i menighetene i Kongo er de utførene i dette bistandsarbeidet. Dette resulterer ikke bare i flotte bistandsprosjekter som blir gjort, men også brennende hjerter som bringer Jesus videre.

 

Ukraina

Vi støtte Open Heart v/Halvard Hasseløy som driver et stort humanitært og evangeliserende arbeid i landet. Vi samler inn sekker med tepper, klær og sko hele året i Kårstua ved Filadelfia bygget. Første advent helga hvert år kommer Openheart med en trailer til Filadelfia og har innsamling/møtehelg med Halvard Hasseløy.

 

Israel

Vi støtter menigheten Beit Hallel i Ashdod med pastor Israel Pochtar i spissen. Menigheten driver stort evangeliseringsarbeid og menighetsplanting i Israel. Det er også en sentral medspiller til å hjelpe emigranter som kommer til Ashdod. De hjelper med klær, mat, språk og integrering i det israelske samfunnet.

 

Tyskland

Vi støtter ekteparet Anne og Bryant Wilhelmsen som driver et evangeliserende arbeid blant flyktninger fra Midtøsten i Sør-Tyskland. De har bibelskole for ny kristne og oppsøkende arbeid i leirene. De har også søndagskole for barna i den ene leiren.

 

AsiaLink

Vi støtter misjonsorganisasjonen Asialink som har hovedfokus på å nå unådde folkegrupper i sørøst Asia. Asialink støtter trofaste og troverdige vitner i Borneo, Nepal, Vietnam, Kina, Butan, Filippinene, India, Kambodsja, Thailand, Myanmar og Nord Korea. Besøk deres webside: asialink.no

 

Global Bridge Unitet (GBU)

Vi støtter misjonsorganisasjonen GBU som har hovedfokus på unådde folkegrupper i Laos, Thailand og Burma(Myanmar)

 

Troens Bevis

Vi støtter en innfødt evangelist i Sørøst-Asia.

 

New Life Outreach Tanzania

Vi støtter New Life Outreach ved Hannah og Egon Falk i Tanzania. New Life Outreach driver barnehager, barn- og ungdomskoler, bibelskoler og arrangere 8 Outreach-kampanjer i året for å nå nye områder i Tanzania med evangeliet. De strekker seg også til Kongo og Sør Sudan med møtekampanjer og hjelp.