Søndagsmøte

 

Hver søndag klokken 11.00 samles vi til søndagsmøte. Her opplever vi fellesskapet med hverandre og med Gud.

Felles for søndagsmøtene hos oss er at det er satt av god tid til lovsang. Vi retter blikket på Jesus og løfter opp Hans navn. Videre hører vi Guds Ord forkynt av pastoren eller andre dyktige forkynnere i menigheten. Målet er at du blir oppmuntret og styrket i din tro. I avslutningen av møtet setter vi av tid til forbønn. Her kan du komme fram med behov som legges fremfor Gud i bønn. Etter møtet er du velkommen inn i kaféen der det er mulig å kjøpe kaffe, kake eller et varmt måltid!