Hvem er vi?

Filadelfia Arendal er en menighetsfamilie sammensatt av ulike mennesker i alle aldre og flere nasjonaliteter.

Vi ønsker å gi plass og fokus til generasjonene som er nå og kommer etter oss, samtidig som vi ønsker å ha kontakt med våre røtter.

Alle opplever ulike sesonger i livet. Filadelfia familien ønsker deg velkommen som du er og der du er. Vi tror at fellesskapet spiller en viktig rolle i livet med Gud og livet sammen med hverandre.

Et av våre høydepunkt i uka er søndagsmøte kl 11.00. Da møtes vi for å lovsynge Jesus, høre aktuell undervisning og treffe hverandre. Barna har søndagsskole parallelt med møtet. Vi har også oversettelse av undervisningen til engelsk. Etter møtet er det åpen kafé der du kan ha felleskap og bli bedre kjent med noen nye.

Visjon

”Vi er til for å lede mennesker til Jesus og inn i et rikt liv med Han.”
Ved å ha Guds nærvær i mitt liv og alle samlinger
Ved å Gi Jesus til hver generasjon i Arendal og videre ut.
Ved å være et varmt og inkluderende felleskap, godt synlig og kjent i byen.

Vi vil være:

en raus kirke

en utadvent kirke

en relevant kirke

en nådefull kirke

en feirende kirke