Bønnehuset

Bønnehuset

Morgenbønn er i gang hver mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra 06:00-08:00.