Søndagskole

Søndagskole

Søndagskolen i Filadelfia er for barn i alle aldre, vi har søndagskole alle søndager som det er møte kl. 11.00.
Her er det trivsel, vennskap og sang! Vi har fantastiske ledere for begge grupper og fellesskap med Jesus i sentrum hver gang. Velkommen til våre samlinger.

Alderstrinn:
0-9 år Søndagskole
9-12 år SøndagsNonstop