Bønnehuset

Bønnehuset

Bønnehuset er tilgjengelig for bønn hele døgnet, hele året. Det er satt opp noen faste bønnetider og det er flere ulike grupper som ber på ulike tider i løpet av uka.

Mandager: 06.00 – 08.00, 10.00 – 12.00 og 18.00 – 20.00
Tirsdager: 06.00 – 08.00
Torsdager: 06.00 – 08.00

Onsdag på oddetalsuker er det Åpen Himmel i salen på Filadelfia kl. 19.00

Velkommen til bønn.