Bønnehuset

Bønnehuset

 

Bønnehuset er tilgjengelig for bønn hele døgnet, hele året. Det er satt opp noen faste bønnetider og det er flere ulike grupper som ber på ulike tider i løpet av uka.

Morgenbønn 06.00-08.00 Mandager og fredager.

Velkommen til bønn.