Info fra menigheten

Info fra menigheten

Kjære venner!

Guds fred!

Det første skriftsted som kommer til meg i dag er Salme 23.
En salme av David.
        
         « Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe.
          Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile.
          Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld.
          Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg.
          Din kjepp og din stav, de trøster meg.
          Du dekker bord for meg like foran mine fiender.
          Du salver mitt hode med olje. Mitt beger renner over.
          Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus
          gjennom alle tider.»

Her kan vi se Guds sterke karakter av omsorg gjennom alle livets faser. Vår Gud er trofast og god. Det er unntakstilstand i landet vårt men vi kan være med godt mot. Det er ikke unntakstilstand i Guds rike. Der er det full seier og fremgang fordi et av Guds navn er Seier. La oss velge å leve ut fra denne seieren som Jesus vant for oss på korset. Halleluja, For en Gud vi har! Takk Jesus!

La oss velge å se etter muligheter i denne situasjonen fremfor å bli nedstemt og oppgitt. La oss bruke tiden godt sammen i familien, ta vare på hverandre, be sammen og gi Gud muligheten til å tale til oss i ”lønnkammeret”. Søk Guds hjerte, lytt til Hans røst og la deg fylle av Hans gode nærvær.

Ved å ”gå inn” til Herren for å søke Han, kan vi ha noe å ”gi ut” til den verden og de menneskene som er oss nærmest. La oss se på dette som en forberedelsestid. Jeg kjenner at vi som enkeltpersoner og menighet, både nå og i tiden fremover, bør bruke tid på å trene oss selv i hvordan vi kan forklare og formidle evangeliet på en enkel måte. Vi vil bruke ulike verktøy og arenaer for å sette fokus på dette, men i denne omgang har jeg lagt ved to linker til YouTube som jeg synes er gode. Filmene er på forståelig engelsk. La oss begynne å øve på dette, så vi kan bli trygge i møte med mennesker hvor som helst og når som helst i hverdagen.

Tre sirkler: https://www.youtube.com/watch?v=NYU-a2wIbxc
Med kopper og kaker: https://www.youtube.com/watch?v=TZpNyrFQrkw

Dette er første gang vi ikke har møte på en søndag på grunn av Korona og pålegg fra myndighetene. Vi jobber nå med å sette opp et lite filmstudio og håper på å sende gudstjeneste online – på nettet – neste søndag. Vi vil også jobbe med annet innhold som vil bli delt via våre nettsider, på sosiale medier og gjennom epost.

Dersom du trenger hjelp til noe, ønsker å snakke med noen eller vil ha forbønn, ta gjerne kontakt med oss. La kjærligheten råde og la oss hjelpe hverandre til å bevare – både troen og roen.

Med vennlig hilsen

Lars Petter Flatøy